تاریخ انتشار: سه شنبه, 23 آبان 1396 ساعت 09:06

روستای «ریجاب» در کرمانشاه در سرمای صفر درجه بدون چادر!

806 نمایش

نوشتن دیدگاه