تاریخ انتشار: پنج شنبه, 24 فروردين 1396 ساعت 11:06

عکس: علی بی غم هم ثبت نام کرد!

علی جلیلیان ملقب به علی بی غم : تنهابرای سوژه خنده آمدم،چهارم ابتدایی هستم صلاحیتم تأیید نمی شودکه برای کابینه فکرکنم.

عکس/ علی بی غم هم ثبت نام کرد!

 

 یک قدم تا سلامتی

1682 نمایش

نوشتن دیدگاه