تاریخ انتشار: چهارشنبه, 26 آبان 1400 ساعت 08:37

فیلم کامل مستند «پشت پرده»

فیلم کامل مستند «پشت پرده» که مربوط به پشت پرده آشوبهای آبان 98 می باشد را در ادامه خواهید دید.
فیلم کامل مستند «پشت پرده» که مربوط به پشت پرده آشوبهای آبان 98 می باشد را در ادامه خواهید دید.

رسانه

199 نمایش

نوشتن دیدگاه