تاریخ انتشار: شنبه, 17 مهر 1400 ساعت 11:04

مفهوم "تعلیق" ۲۳ بار در برجام آمده است

مصطفی خوش چشم کارشناس ارشد مسائل بین الملل توضیحاتی را درباره گفتگوی اخیر جواد ظریف پیرامون کلمه تعلیق در برجام عنوان کرد.
مصطفی خوش چشم کارشناس ارشد مسائل بین الملل توضیحاتی را درباره گفتگوی اخیر جواد ظریف پیرامون کلمه تعلیق در برجام عنوان کرد.

رسانه

223 نمایش

نوشتن دیدگاه