تاریخ انتشار: یکشنبه, 20 مهر 1399 ساعت 20:14

شهید محمد بلباسی؛ بدون شرح!

در غوغای بی انتهای دنیای پر آشوب مادی گرا، شهدا باز با حضورشان، قلبهای پر درد و دلهای پرخونمان را آرامش معنوی میدهند. سردار سرتیپ دوم پاسدار ابوالقاسم شریفی مسئول ایثارگران کل سپاه از شناسایی و تأیید هویت پیکر هفت تن از شهدای مدافع حرم منطقه خان طومان سوریه در عملیات تفحص خبر داد که یکی از این شهدای بزرگوار شهید محمد بلباسی بود؛ در ویدئوی زیر سادگی و بی آلایشی زندگی این شهید در کنار خانواده را می بینید.
در غوغای بی انتهای دنیای پر آشوب مادی گرا، شهدا باز با حضورشان، قلبهای پر درد و دلهای پرخونمان را آرامش معنوی میدهند. سردار سرتیپ دوم پاسدار ابوالقاسم شریفی مسئول ایثارگران کل سپاه از شناسایی و تأیید هویت پیکر هفت تن از شهدای مدافع حرم منطقه خان طومان سوریه در عملیات تفحص خبر داد که یکی از این شهدای بزرگوار شهید محمد بلباسی بود؛ در ویدئوی زیر سادگی و بی آلایشی زندگی این شهید در کنار خانواده را می بینید.

رسانه

1066 نمایش

نوشتن دیدگاه