تاریخ انتشار: دوشنبه, 05 خرداد 1399 ساعت 10:37

دولت، مقصر اصلی این فریادها و ناله‌ها

فریادها و ناله‌های کشاورزانِ هندوانه‌‌کاری که قربانی عدم اجرای سیاستِ واحد در مدیریت تولید و بازار در کشاورزی می‌شوند و بدون اطلاع از نیاز بازار به کشت محصول اقدام می‌کنند. دولت با تعلیق #قانون_تمرکز در سال گذشته مقصر اصلی این ضرر و زیان‌های وارد شده به کشاورزان است. متولی تولید کشاورزی عملاً در حال حاضر ابزاری برای مدیریت بازار محصولات کشاورزی در اختیار ندارد.

رسانه

1180 نمایش

نوشتن دیدگاه