تاریخ انتشار: سه شنبه, 29 بهمن 1398 ساعت 21:40

علیرضا پناهیان؛ رأی به لیست واحد

سخنرانی علیرضا پناهیان در مورد ضرورت وحدت نیروهای انقلابی و رای به لیست واحد.
1464 نمایش

نوشتن دیدگاه