تاریخ انتشار: دوشنبه, 28 بهمن 1398 ساعت 12:41

در مکتب حاج قاسم عقلانیت حرف اول را می‌زند

علیرضا پناهیان: در مورد مکتب شهید سلیمانی و چگونگی رسیدن ایشان به این موقعیت، اولین ویژگی که باید در ذهن ما متصور بشود، جامعیت بلکه جمع اضدادبودن ایشان هست؛ جامعیتی که از عقلانیت بر می‌آید. پس عقلانیت پایه شخصیت اوست.
751 نمایش

نوشتن دیدگاه