تاریخ انتشار: شنبه, 28 دی 1398 ساعت 22:51

بابا آقای اصغر زشته! منو میخوای بترسونی به خاطر دو تا گلوله؟!

بدون شرح از حاج قاسم عزیز.

رسانه

651 نمایش

نوشتن دیدگاه