خطا
  • AutoTweet NG Component is not installed or not enabled. - /home/akharinn/public_html/plugins/system/autotweetcontent/autotweetcontent.php
تاریخ انتشار: سه شنبه, 17 خرداد 1401 ساعت 17:17

کاریکاتور| فالوئرهای سلبریتی‌پرست!

بچه که بودیم فکر می‌کردیم قدیم ها آدمها چقدر خنگ بودند که ساخته دسته خود را می پرستیدند. اما این روزها خیلی خوب درک می‌کنیم که پرستیدن بت فقط کار آدم‌های خنگ قدیمی نیست. امروز هم آدم‌ها با دستان خود بتهایی می‌سازند به نام سلبریتی! البته بت‌های امروز حرف هم می زنند. پست می فرستند و توئیت می‌زنند. مصاحبه می‌کنند و هر روز ما را به عبودیت خود دعوت می کنند.

167 نمایش

نوشتن دیدگاه