تاریخ انتشار: سه شنبه, 15 تیر 1400 ساعت 20:36

وزارت نیرو؛ تاس می‌ندازیم، برق قطع می‌کنیم!

موج انتقادات به قطع شدن مکرر، چندباره و بدون اطلاع قبلی برق در مناطق مختلف، سوژه کارتونی از مهدی عزیزی شد.

2194 نمایش

نوشتن دیدگاه