تاریخ انتشار: دوشنبه, 07 مهر 1399 ساعت 22:54

تنها نقطه مثبت زندگيم!

شرايط طوري تو اين 7 سال رقم خورد که تنها نقطه مثبت زندگيم ، گروه خونيم بود.

1492 نمایش

نوشتن دیدگاه