آسیاتک

 
تاریخ انتشار: چهارشنبه, 16 دی 1394 ساعت 15:50

پروتئین موجود در چهار مغز ، چندین برابر گوشت قرمز!

کانال تغذیه و سلامتی (ضد سرطان):

آیا می دانید که ...

پروتئین موجود در چهار مغز ( گردو - فندق - پسته - بادام درختی ) درحدود چهار برابر پروتئین موجود در گوشت قرمز است!

بدن انسان به 20 نوع پروتئین همواره نیازمند است؛ 10 نوع پروتئین مورد نیاز بدن انسان را خود بدن تولید می کند؛ 10 نوع دیگر پروتئین باید از طریق تغذیه وارد بدن شود؛ حال اینکه چهار مغز تمام 20 نوع پروتئین مورد نیاز بدن را یکجا دارد!

یادآور می شود که طبق دستورات تغذیه ای در قرآن، مصرف پروتئین نسبت به چربی ها و قندها و ویتامین ها در اولویت اول مصرف قرار دارد.

طبق آموزه های قرآنی اولویت مصرف ویتامین در رده آخر است! (برخلاف تبلیغات گسترده رسانه ها درمورد اولویت مصرف انواع ویتامین)

نکته مهم: همواره سعی کنید از خشکبار خام استفاده کنید.

یامَن اِسمُهُ دَوا وَ ذِکرُهُ شَفاء

نوشتن دیدگاه