آسیاتک

 
تاریخ انتشار: یکشنبه, 25 مهر 1395 ساعت 15:33

عملکرد اخلاط ۴ گانه در بدن

عضو مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی, مکمل دانشکده طب سنتی وظائف اخلاط ۴گانه در بدن را تشریح کرد.

به گزارش آخرین نیوز تسنیم, فتانه هاشم دباغیان درباره امور طبیعیه (ارکان و امزجه), اظهار داشت: ارکان  از نظر کیفیت مانند حرارت و رطوبت نیز با هم متفاوت هستند.

به گفته وی  آتش "گرم و خشک", هوا "گرم وتر", آب "سرد و تر" و خاک" سرد و خشک" است و از دیدگاه طب سنتی هر جسم مرکب، از هر 4 عنصر با مقادیر مختلف تشکیل شده است و تفاوت بین اجسام مختلف در کمیت و کیفیت ارکان موجود در آن‌هاست.

وظایف عناصر اربعه

عضو مؤسسه مطالعات تاریخ پزشکی طب اسلامی, مکمل دانشکده طب سنتی افزود: خاک عنصری برای ایجاد تکاثف( پایداری)، شکل دهی و حفظ شکل, آب عنصری برای ایجاد توانایی شکل پذیری، قابلیت انعطاف و سیالیت,هوای عنصری برای شکل پذیری و سیالیت بیشتر، ایجاد لطافت، تخلخل و سبکی و آتش عنصری برای ایجاد لطافت، سبکی، کاهش سردی و افزایش حرکت بسیار در بدن اهمیت دارد.

به مثال زیر توجه کنید:

هاشم دباغیان خاطرنشان کرد: اگر آب (آب خوردن) را حرارت دهیم، بخار می‌شود. زیرا حرارت می‌تواند در جسم ایجاد تخلخل کرده و تکاثف آن را کم کند. بنابراین هوای عنصری و آتش عنصری آب در اثر حرارت افزایش پیدا می‌کند و تخلخل ایجاد شده در آن، سبب می‌شود به شکل بخار درآید.

همچنین چدن و فولاد هر دو سفت و محکم هستند یعنی خاک عنصری زیادی دارند. در فولاد هوای عنصری بیشتر از چدن است و به همین علت فولاد قابلیت انعطاف بیشتری دارد، در صورتیکه چدن شکننده است.

مزاج

 

 یک قدم تا سلامتی

1618 نمایش

نوشتن دیدگاه