تاریخ انتشار: پنج شنبه, 30 بهمن 1399 ساعت 11:22

تهدید سیدحسن نصرالله در توییتر لبنان ترند شد

 کانال تلگرامی لیبانیران نوشت: هشتگ ما لم یواجهه کیانکم در لبنان ترند شده و اشاره به صحبت سید دارد که گفت در صورت جنگ، «دشمن چیزی خواهد دید که تا کنون با آن روبرو نشده.»
زمانی که تهدید می‌کردند و همه در مقابلشان ساکت می‌ماندند تمام شد. بزنند مقابله به مثل می‌کنیم.

 

تهدید سیدحسن نصرالله در توییتر لبنان ترند شد

323 نمایش

نوشتن دیدگاه