تاریخ انتشار: شنبه, 23 ارديبهشت 1396 ساعت 15:20

عکس: باز هم نشست خیابان در تهران!

سایت انتخاب با انتشار این تصویر نوشته است: نشست در خیابان ونک، خروجی کردستان که طبعات جانی به دنبال نداشته است

 

 یک قدم تا سلامتی

931 نمایش

نوشتن دیدگاه