تاریخ انتشار: سه شنبه, 29 فروردين 1396 ساعت 13:10

عکس: وَن لوکس آلمانی در تهران

تصویر زیر حضور موقت یک وَن کاروان لوکس (Carthago) آلمانی در تهران را نشان می دهد.

عکس/ وَن لوکس آلمانی در تهران

 

 یک قدم تا سلامتی

1209 نمایش

نوشتن دیدگاه