تاریخ انتشار: دوشنبه, 28 فروردين 1396 ساعت 10:58

احمدی نژاد دو دل شد!

محسن ظریفیان این کارتون را «رفتار دوگانه» در روزنامه قانون منتشر کرد.

احمدی نژاد دو دل شد!

 

 یک قدم تا سلامتی

1201 نمایش

نوشتن دیدگاه