تاریخ انتشار: پنج شنبه, 28 بهمن 1395 ساعت 11:30

این هم خرید و فروش جسد!

در حاشیه خرید و فروش پنهانی جسد برای تشریح، مهدی معتضدیان این کارتون را در شهروند منتشر کرد.

این هم خرید و فروش جسد!

 خبر را فوری دریافت کنید

 طبیب خود باشید!

1197 نمایش

نوشتن دیدگاه