تاریخ انتشار: پنج شنبه, 23 دی 1395 ساعت 10:30

تصویر: برخورد صمیمانه با دستفروش کهنسال

برخورد صمیمانه و قابل تقدیر نیروی سد معبر با مردی کهنسال و دستفروش در تربت حیدریه.

 

 یک قدم تا سلامتی

1105 نمایش

نوشتن دیدگاه