تاریخ انتشار: سه شنبه, 07 دی 1395 ساعت 15:45

فیلم/ شعار "مرگ بر شاه" همراه با رقص!

شعار و تظاهرات کمتر دیده شده از سال 57.

 خبر را فوری دریافت کنید

 طبیب خود باشید!

1076 نمایش

نوشتن دیدگاه